İzin ve Nakiller | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

İzin ve Nakiller
  • Yayınlanma Tarihi
  • 30 Mayıs 2017 - 13:04:46
İzin ve Nakiller

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 43.maddesi gereğince yükümlüler hakkında belirlenen yükümlülükleri etkisiz kılacak şekilde müdürlüğün yetki sınırları dışına izinsiz olarak çıkamaz.

Yükümlünün izin talebine ilişkin vaka sorumlusunun görüşü doğrultusunda denetimli serbestlik müdürü tarafından beş güne kadar izin verilebilir.Denetimli serbestlik süresi boyunca toplam yükümlüye toplamda on beş gün süre ile izin verilebilmektedir.

Yükümlünün ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin (yükümlünün veya eşinin çocukları,annesi,babası,kardeşleri, torunları,büyük anne ve büyükbabası) yada eşinin ölümü veya ağır hastalığı durumlarında kullanılan izinler on beş günlük sınırlayıcı süreye dahil edilmemiştir.

İzin kullanacak yükümlüye denetimli serbestlik müdürlüğünce izin belgesi tanzim edilerek verilir.Bu izin belgesi yükümlünün iznini geçireceği yer denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat ederek bu belgeyi imzalatmak ve izin dönüşü izin belgesini teslim etmek zorundadır.İzin belgesinin imzalatılmaması ve teslim edilmemesi halinde ihlal olarak işlem yapılabilmektedir.

İzinde geçirilen süreler infazdan sayılır ancak kamu hizmeti yükümlülüklerinde izinde geçen süre, izin sonrası çalıştırılacak süreye eklenir.

Yükümlü yerleşim adresini başka bir denetimli serbestlik müdürlüğünün yetki alanına girecek şekilde değiştirmek istemesi halinde yeni adresini denetimli serbestlik müdürlüğünü yazılı olarak bildirmek ve buna ilişkin belgeleri sunarak nakil talebinde bulunmasa gerekmektedir.

Adres değişikliği nedeniyle nakil talebi komisyon tarafından değerlendirilip karar verilinceye kadar(komisyon önüne gelen işleri yedi gün içinde karara bağlar.) yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilmesi gerekmektedir.Aksi durumda ihlal işlemi yapılabilmektedir.

Nakil talebi kabul edilen yükümlü, infaz işlemleri değerlendirme komisyonu kararının tebliğinden itibaren beş gün içinde yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadir.

Adli kontrol tedbiri verilen şüpheli veya sanıkların izin yada başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil talepleri Cumhuriyet savcılığı veya mahkeme tarafından değerlendirilip karar verilmektedir.(DSHY 43/7)

Talebe ilişkin dilekçe her ne kadar müdürlüğe verilmiş olsada izin ve nakil talebine ilişkin dilekçeleri değerlendirilip karar verilmek üzere ilgisine göre C.Savcılığı/mahkemeye gönderilmektedir bu nedenle C.savcılığı veya mahkemeden karar verilinceye kadar tedbirin gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.Aksi durumda ihlalin oluşabileceği dikkate alınması gerekmektedir.

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı