Denetimli serbestlik nedir? | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

Denetimli Serbestlik Nedir?
 • Yayınlanma Tarihi
 • 23 Ocak 2017 - 10:22:31
Denetimli Serbestlik Nedir?

 

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, kanun ile belirlenen denetimli serbestlik süresinde, yükümlünün cezasının sosyal hayat içerisinde yerine getirilmesini sağlayan modern bir infaz yöntemidir.

Yükümlü denetimli serbestlik müdürlüğünün gözetimi/denetimi altında belirli iyileştirme programlarına katılmak ve belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla  sosyal hayat içerisinde hayatını devam ettirerek,(iş, okul, aile,vb.) cezasını infaz etmektedir.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası 5402 sayılı yasa olmasına rağmen, denetimli serbestlik yasası denilince toplumda 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeler akıla gelmektedir.

Koşullu Salıverilme ve İnfaz

671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile suç tarihi itibariyle ve suçlara göre farklı infaz sistemi ile denetimli serbestlik uygulanmasını düzenlemiştir.

Bu düzenlemeye göre;

 •  Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82),

 •  Altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama,

 •  Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK.102,103,104,105),

 •  Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar: Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, verileri yok etmeme (TCK. 132,133,134,135,136,137,138),

 •  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (TCK.188),

 •  Devletin güvenliğine karşı suçlar (örgüt üyeliği suçu dahil),

 •  Anayasal düzene karşı suçlar,

 •  Milli savunmaya karşı suçlar,

 •  Devlet sırlarına karşı suçlar,

 •  TMK (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamına giren suçlar,

 •  Örgütlü tüm suçlar (Örgüt üyeliği, yöneticiliği veya kuruculuğu suçlarıyla birlikte işlenen yağma, hırsızlık, adam öldürme vb. gibi tüm suçlar KHK kapsamı dışındadır),

 •  Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler (infazı yananlar) aynı hüküm nedeniyle,

 •  Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu,

 •  Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar,

 •  Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Yukarıda yazılı suçlar hariç olmak üzere 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından;

 • Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır .

 • Süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesi değil, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 105/A maddesindeki düzenlemeler uygulanacaktır.

Birden fazla suçtan hükümlü olanlardan suçlarından birisinin 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olup diğerinin olmaması halinde,kanun hükmünde kararname kapsamına giren suç nedeniyle verilen hapis cezasına 1/2 indirim uygulanarak hapis cezası yerine getirilecektir.Kanun hükmünde kararname  kapsamına girmeyen diğer suç için indirim 1/3 olarak uygulanarak koşullu salıverilme süresi hesap edilecek ve denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanacaktır.

TCK.nın 87.nci maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu eş, altsoy, üstsoy veya beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmemişse 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeden faydalanabilecektir.

Denetimli serbestlik yalnızca Türkiye’de uygulanabilmektedir.Yükümlünün denetimli serbestlik süresi içerisinde belirlenen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.Belirlenen yükümlülüklerin konsolosluk ve benzeri gibi yerlerde yerine getirilmesi uygulaması yoktur.

 • Yorumla
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı