Kamu hizmeti cezası | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

Kamuya yararlı işte çalıştırma nedir?
  • Yayınlanma Tarihi
  • 7 Şubat 2017 - 14:41:36
Kamuya yararlı işte çalıştırma nedir?

Kamu Hizmeti, (Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılma)
Kamu hizmeti cezası, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma ;Hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesi,kurullara uyma beceresi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını , bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini, toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılması amacıyla haklarında ;

5237 Sayılı TCK.nın 50/1-f maddesi gereğince (kamuya yararlı bir işte çalıştırılma),
5237 Sayılı TCK.nın 51/4-b (gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılma),
5271 Sayılı CMK.nın 231/8-b (gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılma),
5275 Sayılı CGTİHK’nın 105/A (kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma),
5275 Sayılı CGTİHK’nın 107/7 (gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılma)
5275 Sayılı CGTİHK’nın 106/3 (kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma) maddeleri gereğince çalışma yükümlülüğü belirlenmesidir.

Kamu hizmeti cezası, gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılma veya kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülükleri kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlarda yerine getirilir.

Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya verilen zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ve çalışmanın ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir.

Kamu Hizmeti Cezası ve Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılma Yükümlülüğünde Süreler

Kamu hizmeti ve kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma (5237 Sayılı TCK.nın 50/1-f, 5275 Sayılı CGTİHK.nın 106/3) cezasının infazında hükümleler günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır.

5275 Sayılı Yasanın 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik kararı verilerek ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler hakkında, denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, haftada yirmi saat olarak belirlenir. Hükümlü hafta sonları da çalıştırılabilir.
Kamu Hizmeti Cezası ve Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Ara Verilmesi, Kaldırılması

5275 Sayılı Yasanın 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik kararı verilerek ceza infaz kurumunda salıverilen hükümlülerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde;

Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu,
Örgün eğitime devam ettiğini,
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını,
Kendi işini kurduğunu ve işlettiğini,

belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır.
İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu gerekirse yükümlülüğün infazına ara verebilir.
Bu durumda, hükümlünün sağlık problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak çalışıp çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu salıverme süresinin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması veya mazeretin ortadan kalkması halinde yükümlülüğün kalan kısmının infazına devam edilir.

Bu yükümlülük;

Müdürlüğe müracaat tarihi itibariyle on sekiz yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar ile,
Sıfır-altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu durumları devam ettiği sürece uygulanmaz.
Bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin üçte biri kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü olarak uygulanır.

Altmış yaş ve üstü,
Hayatlarını yalnız başına idame ettiremeyen,
Doğumuna on hafta kalan hamile kadın, hükümlüler hakkında uygulanmaz.

5275 sayılı Yasanın 105/A maddesi dışında kalan kamu hizmeti cezası ve kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünde ara verilme ve bu yükümlülüğün komisyonca kaldırılması mümkün değildir.

Haklarında 5275 Sayılı Yasanın 106/3 maddesi gereğince adli para cezasından çevrilme kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünde kanun üç alternatif sunmuştur, adli para cezasının ödenmesi, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma ve adli para cezasına karşılık gelen süre kadar hapis cezasının yerine getirilmesidir.
Adli para cezasından çevrilme kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünde yukarıdaki şartlar oluşmuş olsa da ara verme kararı verilememektedir.

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı