Denetimli Serbestlikte SAMBA | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?
  • Yayınlanma Tarihi
  • 7 Şubat 2017 - 15:21:04
SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı ( SAMBA) sigara, alkol ve madde bağımlılığını tedavi amacıyla hazırlanmış bir programdır. Denetimli serbestlik müdürlüklerinde uygulanan Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı  bir tedavi programı değil, farkındalığı artırıcı bir programdır.

Amaç;

SAMBA, madde bağımlılığı alanında yapılandırılmış bir tedavi programı oluşturabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

SAMBA’ nın amaçları:

Alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak
Değişim motivasyonunu sağlamak
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak
Yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak
Öfke ve stresle başa çıkma becerisini öğretmek
Etkili iletişim yöntemlerini öğretmek
Kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamak

SAMBA geliştirilirken hedeflenenler:

Farklı bağımlılıklara yönelik olması
Kolay uygulanması
Yapılandırılmış olması
Kolay öğrenilmesi
Aktif olması
Farklı kurum ve bağımlılıklarda kullanılabilmesi
Bu program aşağıdaki terapi modalitelerinden yararlanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Diyalektik Davranış Tedavisi
Farkındalık ve Kabullenme Terapisi
Motivasyonel Görüşme

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı temel olarak Bilişsel Davranışcı teoriye dayanmaktadır. Bilişsel Davranış Terapinin ( BDT) bağımlılık tedavisinde etkin olduğu bilinmektedir. BDT’ de yanlış inançlar, otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtma ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerinde çalışılmakta ve ABC modeli öğretilmeye çalışılmaktadır.

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programında Diyalektik Davranış Tedavisinin (DBT) bazı öğelerinden de yararlanılmaktadır. DBT grupları, kişiler arası etkileşim, farkındalık, stresle başa çıkma ve emosyon regülasyonu becerilerini artırmaya yöneliktir.
Farkındalık ve Kabullenme Terapisi son yıllarda bağımlılık tedavisinde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Farkındalık ve Kabullenme Terapisi, özellikle şimdiye odaklanma, deneyimleri olduğu gibi kabullenme, yargısızlık becerileri kazanılmasına yardımcı olmakta, craving, emesyonlar ve impulsiteyele başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır.

Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır. Motivasyonel görüşme bağımlılık terapisinde direnci aşmak ve ambivalansı çözme konusunda oldukça etkilidir.

SAMBA 15 oturumdan oluşmaktadır. İlk 10 oturum denetimli serbestlikte zorunlu uygulanması gereken temel oturumlardır. Bunlar bilgilendirme, motivasyon ve kaymayı (relapse) önleme içerir. Diğer 5 oturum ise istenildiği takdirde eklenebilir. Bunlar ise bağımlılığı sürdüren etkenlere yöneliktir.

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı